Příprava na stáří

Přípravu na stáří – tedy ukončení produktivního života, nastoupení do penze, je vhodné začít dělat již asi deset let před tím, než tento okamžik nastane. Proto je tak důležité provést si včas výpočet odchodu do důchodu . Bez toho nejsme schopni se včas začít připravovat.

Strategie přípravy

Pokud víme dopředu, kolik roků v zaměstnání nás ještě čeká, můžeme snáze začít s přípravou. Například Haškovcová (1990) dělí strategii přípravy do pěti skupin. Lidé pozitivní a optimističtí, otevření nemívají se stářím větší problémy. Jsou tolerantní a přizpůsobiví, žijí společensky nejen v komunitě seniorů. Strategie závislosti a spoléhání na ostatní je také možná. Takoví lidé tento fakt nenesou těžce. Obranná strategie , či strategie nepřátelství se vyznačují oddalováním odchodu ze zaměstnání a následným těžším snášením této skutečnosti, spolu s obvinováním okolí ze všech nepříjemností, které člověka ve stáří potkají. Podobně lítostiví jedinci také často zastávají strategii sebenenávisti, kdy se obviňují ze všeho, co je v životě potkalo, i z nástupu stáří a mají sklony k depresím i sebevraždám.

Ohodnoťte příspěvek